The Way to Here and Now

Ella Prejzner, EFT, MTT, and Professional Certified Life Coach

Coaching Życiowy

Definicja i tradycyjne podejscie:

Z definicji, coaching jest metodą kierowania, instruowania i trenowania osoby czy grupy z intencją osiągnięcia konkretnego celu lub umiejętności. Istnieje wiele typów i metod coachingu. Jednym z nich jest coaching życiowy nastawiony na pomoc w precyzowaniu i osiąganiu celów osobistych. Trenerzy używają rożnych metod, które maja pomóc osobie w procesie formułowania i osiągania tych celów. Coaching życiowy nie zajmuje się problemami psychologicznymi a trenerzy nie są ani terapeutami ani konsultantami.

Trenerzy albo coache życiowi koncentrują się na teraźniejszości i przyszłości, na budowaniu wewnętrznego poczucia, ze życie zmierza w dobrym kierunku, i na zmianach jakich klient pragnie dokonać, aby zwiększyć poczucie życiowej satysfakcji. Pomagają więc klientowi przejść od stanu, w którym potrafi funkcjonować (stan funkcjonowania neutralnego) do stanu optymalnego. Psychoterapeuci natomiast zajmują się przeszłością; ich celem jest przeniesienie klienta ze stanu, w którym nie może funkcjonować (stan zaburzenia) do stanu funkcjonowania neutralnego.

Tradycyjne podejście coachingu to pomoc ludziom w osiąganiu ich celów i realizowaniu marzeń. Trenerzy pomagają skonkretyzować cel, ustalić plan działania i być konsekwentnym w jego realizacji.

iPEC (Institut for Professional Excellence in Coaching – Instytut Doskonalenia Zawodowego w Zakresie Coachingu, tłum. E.P. ) jest bardziej zaawansowaną formą coachingu.

Dandelion

Metoda stworzona przez tę szkołę i przyjęta przez The Way to Here and Now daje trwałe rezultaty, ponieważ koncentruje się nie tylko na działaniach klienta, ale również zajmuje się emocjami i myślami, które leżą u ich podłoża. Zycie danej osoby prawdziwie się zmienia tylko wtedy, gdy zmieniają się jej myśli i emocje. To unikalne, całkowicie zorientowane na klienta, podejście zwane CEC (Core Energy Coaching – Coaching Energii Środka) pomaga ludziom w odkrywaniu ich najmocniejszych stron i kreowaniu życia o jakim marzą.

Jaka jest Twoja energia: kataboliczna czy anaboliczna?

Dwa rodzaje energii towarzyszą temu jak reagujemy na wydarzenia w życiu: kataboliczna i anaboliczna. Energia kataboliczna jest energią rozpadu. Niszczy komórki i niszczy ludzi. Nasze negatywne myśli (nie będące w zgodzie z naszym prawdziwym ja) są kataboliczne. Wytwarzają one negatywne czyli kataboliczne emocje, które dają w efekcie kataboliczne wartości i przekonania. Energia kataboliczna uniemożliwia nam realistyczną ocenę rzeczywistości, powoduje małą samoświadomość, wyolbrzymia problemy, odbiera nam siły. Dopóki nie podejmiemy wysiłków, aby uwolnić tę kataboliczną energię, będzie ona podtrzymywała w nas negatywne schematy, powodowała negatywne, nieprzynoszące satysfakcji działania i powstrzymywała od realizowania naszego pełnego ludzkiego potencjału.

Energia anaboliczna jest twórcza, buduje komórki i pomaga się ludziom rozwijać. Myśli, które są w zgodzie z naszym prawdziwym ja są myślami anabolicznymi. Wytwarzają one anaboliczne emocje, wartości i przekonania. Energia anaboliczna uzdrawia i pozwala nam widzieć rzeczy takimi jakimi są, bez potrzeby ich oceniania. Dzięki niej odczuwamy radość i realizujemy nasz ludzki potencjał. Stan anaboliczny jest naturalnym stanem naszego ciała.

To od Ciebie zależy, której z tych energii używasz do kreowania swojego życia. Doskonałą metodą, która może Ci pomoc w zmianie energii z katabolicznej na anaboliczną jest CEC (Core Energy Coaching – Coaching Energii Środka).

Poziomy energii i Twoje ARL

Bruce Schneider, założyciel iPEC, stworzył tak zwany energetic self perception chart (wykres energetycznej samopercepcji, tłum. E.P.). Zgodnie z tym wykresem istnieje siedem poziomów energii, na których my jako ludzie możemy funkcjonować. W każdym momencie, w zależności od tego jak reagujemy na wydarzenia w naszym życiu, znajdujemy się na jednym z tych siedmiu poziomów. Myśli pozytywne i nieoceniające dają w rezultacie pozytywne emocje takie jak radość, miłość czy współczucie i podwyższają naszą energię. Myśli negatywne i oceniające owocują negatywnymi emocjami takimi jak strach, złość czy frustracja i obniżają naszą energię. W konsekwencji poziom naszej energii może się podnosić lub opadać w zależności od tego, jakimi emocjami reagujemy na wydarzenia w naszym życiu. Innymi słowy, poziom naszej energii jest bezpośrednio związany z nasza percepją i stanem naszej świadomości. Wypadkowy albo sumaryczny poziom energii jest zwany ARL (Average Resonating Level – Średni Poziom Rezonowania, tłum. E.P.). Średni, bo jest wypadkową różnych poziomów, na których funkcjonujesz w życiu. Rezonowania, bo oznacza jakie są wibracje na tym poziomie. Poziom energii określa energię wewnętrzną, która przejawia się jako energia zewnętrzna.

ELI Assessment (Energy Leadership Index Assessment – Wskaźnik Energii Liderskiej – test)

The Way to Here and Now oferuje jedyny w swoim rodzaju test (stworzony przez iPEC), który ocenia indywidualny poziom energii (ARL) oraz dokładnie go interpretuje. ELI oszacowuje poziom energii w oparciu o spostrzeganie świata, zaangażowanie w życie i postawę danej osoby. Podczas pracy z trenerem stosującym ELI, klient może zmienić swoją świadomość i nastawienie do świata oraz podnieść poziom swojej energii.